ADHM.sk

Budeme Vás kontaktovať
Advokátska kancelária HABIŇÁK&MALINOVSKÝ ADVOKÁTI poskytuje komplexné právne služby podľa slovenského a českého práva. S pobočkami v Prahe a Košiciach advokátska kancelária zabezpečuje právnu pomoc na území oboch štátov a je partnerom pre domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva.
SlužbySlužby
Trestné právo

Trestné právo

Obchodné právo

Obchodné právo

Občianske právo

Občianske právo

Rodinné právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Pracovné právo

Spory a zastúpenie

Spory a zastúpenie

Zakladanie spoločností

Zakladanie spoločností

Pohľadávky

Pohľadávky

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Zmluvy

Zmluvy

teamTeam

JUDr. Vladimír Habiňák
JUDr. Vladimír Habiňák, advokát Vladimír Habiňák po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta v Košiciach pôsobil na Magistráte mesta Košice. Od roku 2011 pôsobí ako advokát zapísaný v Slovenskej komore advokátov so sídlom v Košiciach. V rámci spolupráce HABIŇÁK & MALINOVSKÝ ADVOKÁTI je garantom oblastí slovenského práva.


Jazyk: Slovenský • Anglický
Habiňák slovenská adresa Kuzmányho 57 • 040 01 Košice • Slovenská republika
reg. č. SAK 3765 • IČO 42239800 • DIČ 1071407997

Mgr. Tomáš Malinovský
Mgr. Tomáš Malinovský, advokát Tomáš Malinovský po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta v Prahe pôsobil v Komisii pre cenné papiere ČR a Českej národnej banke. Od roku 2007 pôsobí ako advokát zapísaný v Českej komore advokátov so sídlom v Prahe a advokát zapísaný v Slovenskej komore advokátov so sídlom v Košiciach. V rámci spolupráce HABIŇÁK & MALINOVSKÝ ADVOKÁTI je garantom oblastí českého práva.

Jazyk: Slovenský • Český • Anglický • Francúzsky
Malinovský slovenská adresa Kuzmányho 57 • 040 01 Košice • Slovenská republika
reg. č. SAK 300211 • IČO 37298216 • DIČ 1036453275
Malinovský česká adresa Černokostelecká 2014/89 • 100 00 Praha 10 • Česká republika
Ev. č. ČAK 11628 • IČ 71466355 • DIČ CZ7905158844 • DS 7tagxu4
KontaktKontakt